Varför aBroker?

aBroker skapar bättre prestanda i projekten genom vår förmåga att välja rätt specialister från vårt stora nätverk.

aBroker är en specialistmäklare. Våra erfarna säljare har kompetens för att hjälpa dig välja rätt konsult utifrån dina behov, från vårt nätverk av specialister från mindre konsultbolag. Vi har inga anställda konsulter utan väljer alltid den bästa konsulten. Hittar vi inte rätt konsult, så tackar vi nej. Kvalitet går för oss alltid före volymaffärer.

Vi skiljer oss därmed från andra konsultleverantörer; både traditionella konsultbolag med anställda konsulter och konsultmäklare.

Vi är snabba och har stor leveransförmåga av noggrant utvalda specialister.

Inom aBroker finns lång beställarerfarenhet som linjechef och köpare av konsulter för produkt- och systemutveckling. Vi vet hur viktigt det är att snabbt hitta rätt konsult för att lösa den utmaning som uppkommit i projektet. Vi vet också att skillnaden mellan två olika konsulter kan vara avgörande för att maximera utfallet och uppnå projektets mål. Vi har alltid det som utgångspunkt när vi på ditt uppdrag letar efter rätt konsult.

Våra kunder uppskattar vår förmåga att välja rätt konsult, så att konsulten snabb kommer igång och börjar producera, men också har en personlighet som fungerar med de andra i teamet.

Vi anser att du som kund och konsultköpare ska vara kräsen och bara välja rätt konsult. Vi tar gärna en förutsättningslös diskussion.