Affärsidé

aBroker är en oberoende specialistmäklare inom produkt- och systemutveckling som förstår och löser våra kunders konsultbehov av specialister.

Vi väljer rätt specialister vilket ger bättre prestanda i kundens projekt.

Erfarna konsulter föredrar ofta att arbeta i mindre bolag och våra specialister kommer från vårt nätverk av enmans- och fåmansbolag.

Vårt oberoende tillsammans med vår öppna affärsmodell är viktiga komponenter för långsiktig samverkan och förtroende då vi har två kunder; konsulten och konsultköparen.