Om aBroker

aBroker har startats av en grupp med bakgrund från högre chefsroller i stora och medelstora internationella produkt- och tjänsteföretag från olika branscher. Våra grundare har under de senaste 20 åren arbetat internationellt och har erfarenhet från utvecklings- och förändringsprojekt från några av världens mest krävande kunder och organisationer. Vi har erfarenhet av att leverera stora mängder av konsulter och specialister inom en stor bredd av kompetensområden.

Inom aBroker finns erfarenhet från båda sidorna, både den konsultköpande linjechefen och konsultsäljaren.

Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt konsult för uppdraget och vilka konsekvenser som fel rekrytering av konsulter medför.

Vi vill genom aBroker hjälpa företag att välja rätt konsult för rätt roll och därmed bidra till att säkra projektens resultat.