Bättre prestanda genom
rätt val av specialister

Kund »

aBroker skapar bättre prestanda i projekt genom vår förmåga att välja rätt specialister från vårt stora nätverk. Samma person som träffar konsultköparen sköter hela urvalsprocessen av konsultkandidaterna.

Är valet av rätt konsult viktigt för dig? Testa oss gärna, så får du själv se vår höga leveransförmåga.

Konsult »

aBroker har i varje affär två kunder, konsulten och konsultköparen. För oss är det därför viktigt att värna om vårt oberoende, där vi inte tar ställning bara för en part. aBroker har en öppen affärsmodell.

Gå med i vårt nätverk, vilket är gratis, så får du våra förfrågningar direkt samt inbjudningar till arrangemang. Registrera dig här!


Vad erbjuder vi?

Många konsultköpare anser att vikten att ta in rätt konsult har ökat. Den ökade konkurrensen ställer högre krav rakt igenom organisationen. Genom vår förmåga att förstå dina behov och utifrån dem snabbt erbjuda rätt konsult skiljer vi oss från många andra konsultleverantörer.

aBroker har inga egna konsulter utan ett omfattande nätverk av specialister från mindre konsultbolag. Vi på aBroker är mycket stolta över våra specialister. aBrokers nätverk växer mycket kraftigt.

Kompetenser

aBroker erbjuder specialister, erfarna konsulter och projektledare inom nästan alla områden. Kompetensen spänner över områden som IT, inbyggda system, elektronik, elkraft, automation och mekanik.

Våra konsulter är verksamma inom branscher som telekom, elektronik, medicinteknik, fordon och processindustri, men även handel/ logistik, finans, spel och offentlig förvaltning.

Oberoende och öppenhet

aBroker har alltid två kunder, konsulten och konsultköparen. För oss är det därför viktigt att värna om vårt oberoende, där vi inte tar ställning för bara en part. Vi har en öppen affärsmodell där alla parter känner till villkoren. Vi väljer alltid vårt bästa alternativ.

Vi tror att ett långsiktigt samarbete bygger på vår förmåga att förstå dig, öppenhet, oberoende samt bra affärer för alla parter.